Natuurterreinen

NATUURTERREIN

Op het gebied van het maaien van natuurterreinen hebben wij zeer ruime ervaring. Met de éénassige tractors en een 4WD talud tractor kunnen wij alle drassige terreinen met een zeer lage bodemdruk betreden, w.o. legakkers en trilvennen.

Deze machines kunnen worden voorzien van:

  • dubbele messenbalk;
  • cirkelmaaier;
  • klepelmaaier;
  • bandhooier;
  • cirkelhark.